Infaq yaitu mengeluarkan atau membelanjakan harta yang mencakup zakat dan non-zakat.
Infaq ada yang wajib ada yang sunnah. Jenis infaq minimal ada 2 yaitu infaq wajib diantaranya kafarat, nadzar, zakat dan sebagainya, dan infaq sunnah diantaranya infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam dan lain-lain.

Dari Abu Huraira RA, ia berkata : “Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang bersedekah dengan sebiji kurma yang berasal dari usahanya yang halal lagi baik (Allah tidak menerima kecuali dari yang halal lagi baik), maka sesungguhnya Allah menerima sedekah tersebut dengan tangan kanan-Nya kemudian Allah menjaga dan memeliharanya untuk pemiliknya seperti seseorang di antara kalian yang menjaga dan memelihara anak kudanya. Hingga sedekah tersebut menjadi sebesar gunung.” -Muttafaq’alaih.

Yuk! Lakukan amalan yang dicintai Allah SWT dengan berinfaq melalui cara berikut ini :

  1. Klik “Donasi Sekarang”
  2. Isi Nominal Infaq dan Data Diri
  3. Tunaikan Infaq dengan transfer ke rekening yang tertera

Semoga Allah SWT memudahkan niat Infaq yang mulia ini. Aamiin.